Grilovací sezóna v plném proudu.

Pro dobroty na gril klikněte ZDE.

Obchodní podmínky

Každá odeslaná objednávka podléhá těmto obchodním podmínkám. Odesláním objednávky potvrzujete přečtení obchodních podmínek a svůj souhlas s jejich aktuálním zněním, které je vždy dostupné na těchto webových stránkách.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platnost od 1. 2. 2017)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") internetového obchodu anguso.cz, provozovatel: Diana Seven, a.s., Voletinská 252, Trutnov 541 03, IČ:26462699, DIČ: CZ26462699 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: www.anguso.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese: www.anguso.cz a další související právní vztahy.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1. Nabízíme možnost nákupu 24 hodin denně přímo z domova.
2.2. Objednávat lze jednoduše a pohodlně v sekci Naše produkty.
2.3. Požadované množství masa a masných výrobků, vyplňuje kupující v kilogramech, u ostatního zboží v ks.
2.4. Objednávky přijaté do pátku do 12:00 prodávající dodá v dalším týdnu dle rozvozových tras (všechny trasy jsou uvedeny v nabídce "Den/rozvozová trasa", po rozkliknutí, v kontaktních údajích). Pozdější objednávky jsou automaticky zařazeny do druhého rozvozového týdne. Výjimku tvoří velká balení produktů (jogurt 3 kg, tvaroh 3 kg atd.), které je nutné objednat nejpozději do úterý do 12:00 pro rozvoz v následujícím týdnu.
2.5. Při nákupu zboží na firmu je nutné uvést název této firmy. Další náležitosti (IČO, DIČ, atd.) uvede kupující při prvním nákupu na www.anguso.cz do poznámky na konci objednávkového formuláře.
2.6. Kupující objednávkou vyslovuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu a je si vědom toho, že maso, masné výrobky a sýry mu budou dodány v množství dle možností prodávajícího. Dodané zboží bude samozřejmě vyúčtováno vždy přesně podle jeho skutečné váhy.
2.7. Minimální výše objednávky na jedno odběrné místo (adresu) je 500 Kč vč. DPH.
2.8. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata bezprostředně po jejím odeslání. Potvrzení o přijetí a rekapitulaci objednávky obdrží kupující obratem prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Den před samotným rozvozem je kupujícímu zaslána stejným způsobem rekapitulace objednaného zboží s výslednou cenou.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY / REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

4.1. Každou objednávku může kupující zrušit nebo upravit nejpozději do 8:00 hod. pracovního dne předcházejícího dni smluveného dodání objednávky.
4.2. Zrušení nebo úpravu objednávky lze provézt zasláním požadavku na e-mail anguso@anguso.cz.
4.3. Prodávající si vyhrazuje možnost zrušit objednávku na základě technického či kvalitativního problému, který se před dodáním na jeho straně vyskytl. Případný náhradní termín dodání objednaného zboží, popř. jeho náhrada za zboží jiné, bude vždy individuálně domluvena s kupujícím.
4.4. Vadné zboží je možné reklamovat. Důvodem k reklamaci je nedodržení uváděné kvality výrobků, porušení obalu během přepravy apod. Reklamace zboží je vždy řešena individuálně. Řešení a postup vyřízení reklamace vyřizuje zodpovědná osoba prodávajícího - zástupce obchodního oddělení.
4.5. O každé reklamaci je vyhotoven záznam – reklamační protokol. Kupující bude neprodleně seznámen s výsledkem reklamace.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1. Na obalu prodaného zboží je vyznačena doba minimální trvanlivosti. Záruční doba končí uplynutím této lhůty.
5.2. Záruka je poskytována za splnění skladovacích podmínek uvedených na obalu a etiketě. Po rozbalení zboží je nutné se řídit doporučením uvedeným na etiketě dodávaného zboží.
5.3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením. Maso je určeno k okamžité spotřebě po rozbalení balíčku a tím záruka končí.
5.4. U mléčných výrobků se kupující řídí informacemi uvedenými na etiketě.

6. BALNÉ A DOPRAVNÉ

6.1. Balné a dopravné je zpoplatněné: Ceny dopravy je 99 Kč při objednávce do 1500 Kč, 59 Kč při objednávce do 3000 Kč, 19 Kč při rozvozu po Trutnově do 3000 Kč, zdarma vozíme objednávky nad 3000 Kč. Kupující bude informován o doručení zboží řidičem bezprostředně po jeho příjezdu na adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
6.2. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a to dle přílohy – Sazebník za opakované doručování zboží.

7. ÚHRADA KUPNÍ CENY

7.1. Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí. V případě, že je zboží objednáváno na firmu, lze ho po předchozí dohodě s prodávajícím uhradit převodním příkazem.
7.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

8.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
8.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
9.2. Nezvolí-li kupující jinou možnost (tj. uvedením nesouhlasu do pole poznámka při vytváření objednávky), souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Ivan Tancibudek Jaroslav Munzar
předseda představenstva člen představenstva